Plaine Magnien: L’ADSU Aret 2 Polisie Avek Enn Bong

Loading...

L’adsu inn aret de polisie Dimans aswar, le 25 Juin, avek enn bong dan lamin, enn instruman an form enn pip dilo ki servi pou konsomasyon gandia.

Tou le 2 azan lafors de lord ti dan enn loto ek ti pe konsom gandia. Zot finn arete ek plase an detansyon. De polisie la ti afekte dan enn stasyon lapolis ki trouv dan ot Plaines-Wilhems.

Comments

comments