Pou Bizin Rs 5 Million Pou Sap Tipti Amy: So Papa Apel A Solidarite Bann Morisyen

Loading...

Bann fre ospitalizasyon pou kout pli ser ki zot ti panse, papa Amy inn deklare azordi, Zedi le 29 Juin. Li bizin trouv Rs 5 millions pou fer soign so tifi. Li ena 4 an ek li ena malad leucemie ek pe fer so tretman La Reunion. Sof ki fas a sa inprevu finansie la, papa la pou bizin ramas kass ki bizin.

Tretman Amy pou dure 2 ziska 5 an, papa la explike. Li finn egalman remersie tou saki finn soutenir li ek pe kontinie ed li dan sa konba douler la.

Si zot anvi kontribue pou tretman Amy, anou met lamin ansam ek fer enn donasyon. Si 10 000 kontribue nou pou resi ramass som ki bizin pou so tretman. Nou pou fer le neseser pou debours larzan la direk labank Amy so papa. Anou sap tipti Amy ansam lepep ek fer partaz sa mesaz la.

Zot kapav fer enn donasyon par Carte de Credit ou PayPal (li fasil anrezistre enn kont):

Comments

comments