Saki Xindix Night Club Pe Organize Azordi Aswar Pou Fer Zot Latet Tourne

Loading...

Xindix Night Club pe organiz enn ‘White Party’ (sensation white) azordi aswar, Vandredi le 30 Juin. Fet la pe koumanse 21hr ek zot tou invite.

Nou pe invit lafami WHITE pou vin Xindix Nite Klub Vandredi le 30 Juin 2017 pou experyans enn inkrwayab ek memorab ‘White Party’. Zot prezans finn prouve ki nou konsep li enn lot dimansyon.

Nou pe fer fet la grandioz ek diferan ar nou bann lezot edisyon. Nou pou fer fet ansam ziska soley leve avek enn varyete EDM ek House Music. Alal lalist nou bann Deejays ki pou fer zot danse avek bann sansasyon lo lapist dans.

DJ Lineup:

S.A.S.H (apre so tour lerop, li deretour pou fer zot tou vibre lo lapist dans.

Pou ena 5 DJ lokal ki pou fer enn lantre surpriz sa lanwit la.

EDM ek House lovers, sa pou zot:

Enn Xindix ki fek renove avek enn son masiv ek enn system lalimiyer ek bann lekran LED zean ki pou fer zot santi enn vibe ki enn lot nivo pou bann klub parey.

Anou abiy nou an blan ek fer listwar repete.

Dress code li White Compulsory. Lantre gratis pou tou saki abiy an blan konpletman.
Ala lalist bann Hotline pou plis detay lo sa evenman la:
● Wassim 5 8888 666
● Sharris 5259 3604
● Ekta 5756 0844

Pa blie invit zot kamarad ek vinn an group ou couple. Partaz sa lartik la lepep ek anou fer sa fet la enn lanwit inoubliab pou zot tou.

Comments

comments