[Video] Anou Prie Pou Tipti Amy Ansam Lepep. Partaz Sa Post La Pou Montre Zot Supor.

Loading...

Kouma zot tou kone tipti Amy pe swiv so tretman La Reunion pou so malad. Kan linn fini al laba, so paran inn konfirm avek nou ki pou bizin Rs 5 million pou so tretman ki pou dure pandan 2 a 5 an.

So papa inn pass enn apel a tou bann Morisyen pou montre zot solidarite ek vinn an ed si zot kapav. Lafami Amy pe soufer ek pe viv dan linkietud. Anou fer enn lapriyer pou tipti Amy ansam lepep ek anou ed li kouma nou kapav.

Zot kapav fer enn donasyon par Carte de Credit ou PayPal (li fasil anrezistre enn kont):

Video:

Bann fre ospitalizasyon pou kout pli ser ki zot ti panse, papa Amy inn deklare azordi, Zedi le 29 Juin. Li bizin trouv Rs 5 millions pou fer soign so tifi. Li ena 4 an ek li ena malad leucemie ek pe fer so tretman La Reunion. Sof ki fas a sa inprevu finansie la, papa la pou bizin ramas kass ki bizin.

Si zot anvi kontribue pou tretman Amy, anou met lamin ansam ek fer enn donasyon. Si 10 000 kontribue nou pou resi ramass som ki bizin pou so tretman. Nou pou fer le neseser pou debours larzan la direk labank Amy so papa. Anou sap tipti Amy ansam lepep ek fer partaz sa mesaz la.

Zot kapav fer enn donasyon par Carte de Credit ou PayPal (li fasil anrezistre enn kont):

Name: MR J E NICOLAS FANNY
Account number: 000441987141
Bank: Mauritius Commercial Bank / Branch: Curepipe

For international bank transfers:
IBAN: MU06MCBL0902000441987141000MUR
Swift Code: MCBLMUMU

De la part de la famille FANNY, nous vous disons MERCI pour vos DONS.

Comments

comments