Souillac: Enn Zanfan 4 An Fer Enn Chute Ek Enn Morso Lantenn Fons Dan So Latet

Loading...

Enn grav aksidan finn prodwir dan Souillac azordi, Lindi le 17 Juillet. Enn tipti tifi 4 an inn bizin transporte an irzans a lopital larezion par bann saper-ponpie ek lapolis.

Linn fer enn chute depi lao so lakaz ek inn tonb lo enn lantenn televizyon ki ti anba. Enn morso sa lantenn la inn rant dan so latet.

Bann saper-ponpie Saint-Aubin finn alerte ver 14hr04. Zot inn mande sur plas ek zot pa finn pran risk pou koup sa morso lantenn la pou tir li depi so latet.

Apre ki fini transport li lopital, tipti tifi la inn answit transfere a lopital Jawaharlal Nehru ki trouv dan Rose-Belle par SAMU.

Lapolis inn ouver enn lanket lo sa insidan la.

Comments

comments