[Exclusive] Vacoas: Anju, 33 An “Mo Mari Vinn Tar Lakaz Akoz Li Pe Manz Briani Deor.”

Enn madam marye ek ena 33 an inn apros nou yer pou demann lepep zot lopinyon. Sa abitant Vacoas la frustre ek dan konfuzyon apre ki linn tann so mari dir so enn koleg lo telefonn ki li pe manz briani deor. Li azoute ek dir ki so mari inn dir linn plin manz diri bouyon lakaz akoz samem li pe fer overtime toulezour dan travay.

Anju* (nom fiktif) dan lapenn ek nwar. Li dir: “Mo pann konpran ki linn rod dir sa zour la me mo kone kitsoz pa bon. Mo dout li ki li pe gard enn fam deor. Me mo pena oken prev ek mo pa oze dir li kitsoz paski se li mem ki roul nou ti lakaz. Mo mama 2 zanfan ek azordi, mo per pou perdi mo mari. Sirtou ki mo bann zanfan ankor tipti.”

Ti ver 10hr gramatin Samdi dernie kan Anju inn tann so mari an konversayon lo telefonn. A sak fwa li dir sa so koleg, li kass enn gran riye. Dapre sa dialog la, Anju dir ki li pa kouy diri bouyon toulezour. Li kouy saki so mari dir li gramatin avan li al travay.

Anju: “Mo anvi konfirme saki li pe dir lo telefonn li vre ou foss. Mo doute ki so mari pe fer infidelite avek mwa paski monn remark enn sanzman dan so konportman depi enn mwa. Eski ti enn dialog sa ou enn verite ki li pe gard enn fam deor so lakaz?”

Dapre Anju, so mari travay depi 8hr gramatin ziska 8hr aswar ek parfwa li retourn 9hr aswar lakaz. Avan li ti pe fini retourne 5hr tanto.

Me linn dir so madam Anju ki li pe bizin fer overtime pou subvenir bann bezwin lafami. “Li donn mwa larzan plis sak semen. Li travay kot enn patron ek li gengn larzan sak semen,” Anju dir.

Alos Anju inn desid pou met so problem divan lepep. Kouma li kapav fer pou kone si vre mem li pe fer overtime ek so mari pe koz li manti. Me selman, Anju dir li pa pe ziz li ek anvi rasur li mem.

So mari ti touletan travay dur ek roul so lakaz san kiken mank kitsoz. Sa dernie mwa la, so konportman inn sanze ek dialog linn mete avek so koleg inn fer Anju koumans dout li.

Ki zot panse lo sa lepep? Anju ki enn fam menaz bizin kontinie viv parey ou rod kone ki pe pase dan so mari so lavi? Eski sa pa pou afekte so relasyon avek li ek afekte zot zanfan? Ki solusyon zot donn li? Met enn komanter anba ek li pou lir.

Comments

comments