[Exclusive] Posesyon Lagrin Gandia: Yogesh “Mo Pa Ni Enn Planter Ni Enn Trafikan Ladrog”

Yogesh Kumar Ramsahye, 32 an ek abitan St Julien D’Hotman, ti arete Samdi le 29 Juillet 2017 par lapolis Flacq pou posesyon lagrin gandia lo enn parking. Li ti parmi so bann kamarad kan sa finn deroule. Li finn libere sou kosyon yer, Lindi le 7 Aout, dan prezans so avoka.

Li ti pass Bail and Remand Court Dimans le 30 Juillet ek lapolis finn obzekte so remiz an liberte paski li pa ti ankor donn so lanket. Yogesh dir li finn etone sa zour la ek linn prefer gard so silans ziska Lindi le 31 Juillet kan li finn pass lakour Flacq.

Laba osi, lapolis finn obzekte so remiz an liberte paski li pa ti ankor donn so lanket. “Mo finn dir polisie la mo pou donn mo lanket avan pass lakour me zot inn anvway mwa lakour avan. Se pou sa mo pa finn gengn kosyon pou sa zafer la ek monn gard mo silans,” Yogesh dir.

Yogesh dir li finn viktim enn konplo pa li pa gengn so liberte mem zour. Lindi le 7 Aout, li finn pass lakour Flacq dan prezans so avoka pou so remiz an liberte ek linn bizin fourni enn kosyon Rs 10 000 ek sign enn rekonesans det Rs 30 000 pou retrouv liberte kondisyonel.

Yogesh: “Pran laz 18 an vinn 31 an mo pa finn gengn oken ‘case’ ek zis kouma mo koumans mo prop antrepriz ek pe opere kom zournalist prive, mo finn viktim plizir konplo. Mo finn fer plizir plint ki pa finn pran an konsiderasyon. Aster larzan inn vinn pli inportan ki humanite dan nou ti zil”

“Enn gran prev kouma Moris opere akoz koripsyon pe domine partou ek zot fer dimoun mizer ditor. Ek kan ou anvi progrese, dimoun la pou anpes ou arive. Koumanse avek santaz ki zot inn fer kan zot inn dir ki sete mwa ki finn publie foss nouvel lo lasante SAJ kan mo pa ti dan travay sa zour la ek mo ti viktim fo profil. Mo pou revinn lo la plitar.”

Yogesh Kumar Ramsahye met an gard lepep Moris paski ena boukou kitsoz louss ki pe deroule ek ninport kisana kapav viktim. Li dir fer atansyon doub fas bann otorite ek met an koz koripsyon pou tou sa zafer ki finn deroule.

Comments

comments