[Video] Sezi Ladrog Laeropor: Shunil Poonye Res Dan Selil Polisiyer

So lapenn pa pe fini. Shunil Poonye, trwaziem sispe ki finn arete dan lanket de kilo eroinn sezi laeropor inn rekondwir dan selil polisiyer.

Li finn konparet dan lakour koreksyonel Port Louis divan mazistra Vignesh Ellayah azordi, Mardi le 8 Aout.

Video:

Lapolis inn obzekte so remiz an liberte ek zot inn dir ki Shunil Poonye kapav manipul bann prev, interfer avek bann temwin ou ankor sove. Enn interdiksyon kit pey finn egalman pez lo li.

Tou kom de lezot sispe la, Yogeshwar Poonye ek Satish Mungur, Shunil Poonye travay dan lapost. So prosin konparisyon inn prevu pou Mardi le 15 Aout.

Comments

comments