Grand-Baie: Enn Adolesant 15 An Disparet Kan Li Pe Al Lekol

Lapolis Grand-Baie pe rod enn adolesant ki ena 15 an. Papa tifi la finn al stasyon lapolis Lindi aswar le 7 Aout pou sinial so disparisyon.

Dapre papa la, so tifi inn apersu dernie fwa Lindi gramatin. Adolesant la ti fini prepar li pou al lekol. Li finn sorti lakaz ver 7hr me pa finn rant lakaz kan lekol inn fini.

Si zame zot ena kit informasyon ou trouv enn tifi dan problem, kontakte lapolis pli vit posib. Mersi pou fer sa mesaz la pase.

Comments

comments