[Video] Rose-Belle: Enn Kamion Pran Dife. Polisie Sove, Dimoun Methadone Sap Sofer La.

Enn kamion ki sarye ‘waste water’ inn pran dife azordi gramatin, Merkredi le 9 Aout, dan Rose-Belle. Bann sirkonstans otour sa ankor inkonu.

Dapre bann temwin ki ti sur plas, bann ofisie lapolis Rose-Belle inn panike ek pann kapav fer naryen. Bann dimoun ki ti pe pran methadone laba inn resi vinn o sekour sofer kamion la.

Video:

Ena boukou move regar kont bann dimoun ki pran methadone me guet zot zenerozite azordi. Pa blie partaz sa lartik la lepep.

Nou pa la pou kritik lapolis me se enn gran leson ki nou finn aprann azordi. Nou bizin aret ziz dimoun ek vinn an ed sak sitwayin ki an difikilte. Dapre plizir temwin, bann polisie inn sove ek zot pa finn kapav fer le neseser pou vinn an ed sa sofer la.

Comments

comments