[Video] Triolet: Si Ti Zanfan Bwar Sa Dilo La, Maler Lo Li Ek So Lafami

Enn parmi nou bann fans inn anvway nou enn video azordi, Merkredi le 9 Aout, kot nou trouv dilo kouler sokola pe koule depi robine CWA.

Video:

Nou bann minist pe mont partou me kalite lavi pa pe ameliore. Si enn ti zanfan al bwar sa dilo la, maler lo li ek so lafami. Kot sa ti zil la pe ale lepep? Inn ariv ler pou ouver lizie ek labous. Pa zis res trankil sinon se nou mem ki pou pey lepo kase.

Eski sitiasyon dilo kot zot osi parey? Pa blie met zot komanter.

Comments

comments