[Video] Vwasi Kifer Nou Ti Zil Moris Enn Pey Mervey Ek Enn Paradi

Kouma zot tou kone, nou ti zil Moris enn pey mervey ek enn paradi. Nou anvi partaz enn ti video avek zot pou montre nou ti zil so bote. Nou sir zot pou emerveye.

Video:

Si zot dakor nou ti zil enn paradi ek pena oken zil ki koumsa, partaz sa lartik la avek zot kamarad. Pa blie al vizit bann plas la si zot pankor ale.

Comments

comments