[Exclusive] Grand Gaube: Jamilia “Mo Abitie Trouv Tifi La Sot Baraz Mont Dan Loto Aswar”

Jamilia (non fiktif), 17 an ek abitant Grand-Gaube, inn apros nou azordi pou rakonte ki li trouve sak semen dan so vwazinaz. Li dir nou ki li abitie trouv enn zen tifi, ki ena apepre 15 an, sot baraz kot li pou mont dan enn loto nwar preske sak semen.

Jamilia dir: “Tifi la ankor zen ek mo pa konn so paran sinon mo ti pou dir zot. Li res pre kot mwa ek dapre informasyon monn gengne lo li, li res kot so nani ek so paran abit parti Port-Louis. Mo demann zot ki mo bizin fer paski mo per ariv li kitsoz.”

Zen tifi la abitie fini abiye ek sot baraz ver 10hr aswar. Nou panse ki enn travay lous pe deroule ek dimin sa kapav fer ditor zen tifi la. Jamilia demann lepep si li bizin raport sa ka la lapolis ou CDU. Ousa li bizin al dir sa so nani kot li reste.

“Ti mem ena enn zour kot enn parmi bann zenes ki ti dan loto la pe rod travers baraz la, me kan tifi la inn sorti zot inn pran zot inn ale. Monn atann sa lanwit la ek linn retourne apre 3hr tan,” Jamilia dir dan linkietud.

Si zot panse kapav raport li, met enn komanter ek Jamilia pou lir pou kone ki li kapav fer pou ed sa tifi la. Li posib ki zen tifi la dan prostitusyon ou dan ladrog paski li retourne bien tar.

Enn mwa desela, Jamilia inn remark de zom pe donn tifi la koudmin pou sot baraz la. Zot paret zen ek anviron 18-19 an.

Comments

comments