St-Julien: Oudaye Vasansi Sibcharan Desede Swit A Enn Aksidan Fatal

Aksidan fatal dan St-Julien  Zedi le 10 Aout. Oudaye Vasansi Sibcharan, enn abitan lokalite ki ena 77 an, ti pe travers larout kan li finn tap avek enn motosiklet.

So dese finn konstate kan ti pe transport li a lopital.

Linn blese, motosiklist la finn ospitalize.

Nom lamor dan bann aksidan larout depi koumansman lane vinn 96.

Comments

comments