Mahebourg: Sanjana, Mama 2 Zanfan Ek 27 An, Dir “Mo Travay 1 Mois Pou Servi Cash La Dan Enn Zour”

Sanjana* (non fiktif), mama 2 zanfan ek abitant Mahebourg, inn apros nou yer, Vandredi le 11 Aout, pou rakont nou so lamizer ek so lavi avek so mari ek de zanfan. Li dir ki so kass pa sufi ziska lafin dimwa ek so mari pena enn travay fix. Kot nou ti zil pe ale.

Sanjana rakont nou avek gro larm dan lizie: “Mo tousel travay pou nouri mo de zanfan ki ena 2 an ek 3 an respektivman. Mwena enn garson ek enn tifi. Lavi inn vinn dur ek gouvernman okipe avek proze Metro kan boukou dimoun pena manze dan zot lakaz. Kalite lavi supoze ogmante me pe vionn pli deplorab lane ale lane vini.”

Nou viktim dir li travay Lindi ziska Samdi. Ek lafin dimwa li gengn pre Rs 10 000 ki pa sufi pou roul so lakwizinn. So misie travay kouma manev mason ek li pa travay toulezour. Li bat bate me so kass ki li gengne fini dan pey dilo, lalimiyer, etc.

Sanjana servi so larzan pou aste komisyon, aste bann zafer pou ti bebe, pey bann lezot debt ek pey lakaz ki zot lwe. Li rakonte ki kass la pa sufi ek li bien sagrin pou so bann zanfan. Se enn sitiasyon ki plizir lafami ete ek pe soufer.

Li demann bann otorite konserne ki li kapav fer dan sa ka la. Eski gouvernman vinn an ed enn lafami dan enn sitiasyon parey. Li demann lepep konsey. Nou finn desid pou poz lakesyon bann otorite konserne kan nou kalite lavi pou ameliore ek kan sak lafami pou resi viv ziska lafin dimwa.

Comments

comments