Petite-Rivière: Dekouver Enn Lekor San Lavi Enn Zom

Lekor san lavi enn zom 52 an finn dekouver Dimans apremidi dan so lakaz ki trouv dan Petite-Rivière. Dapre bofrer viktim la, li ti ena bann tras blesir lo so latet, ki privilez enn chute.

Dapre bann premie indikasyon, viktim la finn desede par enn koz natirel.

Inn bizin intervansyon ponpie pou defons laport so lakaz ki ti ranferme depi andan. Lekor la finn anvwaye a lamorg pou fer otopsi ek pou konn sirkonstans sa dram la. Lapolis inn ouver enn loanket.

Comments

comments