So Loto Derape Bagatelle: Yash, 29 An, Ena Cancer Ek Vomi Disan Lo Volan

Enn temwin finn apros nou aozrdi, Dimans le 14 Aout, pou rakont enn sitiasyon ki li finn pase deryer Bagatelle. Li dir nou ena enn denome Yash ki ena 29 an inn fer enn derapaz lo volan deryer Bagatelle akoz li ena cancer lestoma. Ek so maladi inn fer li trouv nwar, dapre ki linn dir.

Enn sofer taxi ki temwin rakonte: “Linn trouv viktim la sorti depi Bagatelle ek inn pran direksyon pou al Reduit. Li ti pe al klinik ek mo ti zis deryer li. Monn trouv li zigzage ek apre enn ti moamna, linn derape. Enn sans li pann tape ek blese grav.”

Nou interlokuter dir ki linn desann pou al guete ki finn arive. Linn soke kan linn trouv sofer la pe vomi disan. Kan linn demann li ki finn arive, viktim la dir amen li klinik ek li pe soufer enn cancer.

Toutswit sofer taxi la finn telefonn lapolis ek zot finn fer leneseser pou transport li klinik. Ziska ler nou pena oken info lo Yash so lafami ou pros. Nou ti anvi pass enn mesaz demann lo leta so lasante. Erezman, Yash pa finn tape ou fer enn aksidan ki ti kapav vinn grav.

Nou swete ki li korek ek priye pou so lasante. Nou pass enn mesaz avek lepep pran kont lo volan sirtou kan zot ena enn maladi. Pa kit enn lafami ki mald tousel lakaz ou mem kan li lo volan. Nou pa kone kan li kapav fer enn malez. Pass sa mesaz la avek zot bann kamarad.

Comments

comments