[Video] Saki Mama Dhanasri Sunassee Ena Pou Dir Pou Fer Zot Leker Plore

Prema Sunassee demi mor. Plis ki de semen apre disparisyon so tifi ek so neve, li lans enn apel a banla pou ki zot donn omwin enn sign devi.

Video:

Nou anvi lepep ed nou retrouv sa de zen la ek pass sa mesaz la. Alos nou demann zot partaz sa post la pou ki zot ena omwin enn ti sans trouv sa lartik la ek trouv larm zot mama pou retourn lakaz.

Mersi lepep.

Comments

comments