Ansyin Atlet Arnaud Casquette Kondane 9 Mwa Prizon Pou Vol

Verdikt inn tonbe Vandredi le 11 Aout tribunal Rose-Hill. Arnaud Casquette, ansyin star dan so an longuer finn kondane a 9 mwa prizon pou vol.

Li finn retrouve koupab pou kokin bann laparey elektrik, mem enn lavabo, enn ‘heater’ ek bann robine ek lezot zafer, dan enn batiman konstriksyon dan Quatre-Bornes an Mars. Arnaud Casquette inn pled koupab pandan so prose.

Arnaud Casquette ti arete par Criminal Investigation Division Quatre-Bornes. Lanket ti mene par bann zom inspekter Venkatachellum ek serzan Ramrachea.

Ansyin soter-la ti apreande avek bann obze kokin enn valer Rs 150 000 pandan enn patrouy.

Ansyin atlet-la ti an liberte kondisyonel pou plizir vol ki finn komet lane dernie dan lavil de fler. Li ena 39 an, Arnaud Casquette ti an efe arete Septam 2016.

Li finn avour ki linn kokin enn ‘grinder’ lakaz enn konseye enn minist ki abit Quatre-Bornes. Li finn egalman avoue so partisipasyon dan enn vol friandiz dan enn patisri.

Comments

comments