Beau-Bassin: Retrouv Enn Samurai Ek Enn Sab Dan Enn Fourgonet

Samdi le 12 Aout: 23 zer. Bann polisie ki ti pe efektue enn patrouy finn intrigue par laprezans enn fourgonet ki ti anpann lo bor larout prinsipal pre kot restoran Gool ki trouv dan Beau-Bassin.

Bann polisie desid kan mem pou prosed a enn kontrol routinn lo de okipan-la. Kan zot inn fer lafouy dan veyikil-la, bann polisie inn dekouver enn sab ek enn samourai.

Loading...

De zom-la ki ena 20 an parla finn kondwir stasyon lapolis ek finn plase an detansyon.

Zot inn prezante divan Bail and Remand Court (BRC) Dimans le 13 Aout kot enn akizasyon provizwar ‘Bearing offensive weapon’ inn retenir kont banla.

Lapolis pa finn obzekte zot remiz an liberte ek zot inn bizin fourni enn kosyon Rs 3000 saken.

Li bon zot note ki depi restoran Gool ti viktim enn vol 2-3 zour avan, lapolis inn double zot vizilans dan sa rezion-la.

Comments

comments