Quatre-Bornes: Enn Mari Bat Lom So Madam Kouma Zot Sorti Enn Pansyona

Misie-la pann dizere pou trouv so madam dan lebra so aman. Enn abitan Terre-Rouge finn agrese par konzwin so bien-aime Vandredi dan Quatre-Bornes. Aman-la finn admet dan lopital Victoria, Candis. Li finn port plint stasyon lapolis Sodnac.

Parwez* (prenon fiktif ek 36 an) ti al Curepipe Vandredi ver 13hr30 pou rankontre so konpagn (26 an), enn abitant Trou-aux-Cerfs. Sa zen fam-la ki nou prenom li kom Sarah viv separe avek so misie.

Sarah ek so aman finn al dan enn apartman ki trouv dan Quatre-Bornes pou pass enn bon letan. Apre ki zot inn gengn relasyon sexuel, tou le de, ki ti pe sorti ansam pandan enn an, finn al pre Goliva Court kot Sarah travay.

Pandan ki Sarah ek Parwez ti pe koze, a enn sertin moman, mari Sarah inn vinn laba. Li ti akonpanie avek so kamarad. “Sarah so mari finn desan depi dan 4×4 kouler blan ek li finn batt mwa plisier kout pwin dan mo figir. Mo lizie finn blesse,” aman-la explike dan so depozisyon. Li finn egalman fer resortir ki Sarah so mari inn kokin li Rs 1000 apre li sove.

Admet dan lopital Victoria ki trouv dan Candos, Parwez dir li pa konn rezon deryer sa agresyon-la. Li finn pran enn form 58 (F 58). “Enn kout li finn vini ek li finn koumans batt mwa. Mo pa kone pou ki raison li finn batt mwa. Mo pa finn fer li oken mal. J’ai peur qu’il m’agresse à nouveau et je crains pour ma sécurité. Il était violent envers moi.”

Solisite pou enn reaksyon, Parwez: “Mo less lapolis fer so travay, akoz mo kwar lo lazistis.” Li dir li pe remet dousman dousman a so bann blesir.

Lapolis pe rod misie Sarah.

*Prenon fiktif

Comments

comments