Tipti Amy Fanny Kit Centre Hospitalier Universitaire Apre Enn Katriem Operasyon

Tipti Amy Fanny, ki ena 4 an ek ena leucemie, inn kit Centre Hospitalier Universitaire ki trouv dan Belle-Pierre, île de La Réunion depi plizir zour. Toutfwa, so lafami pankor prevwar pou retourn Moris.

Lafami Fanny bizin trouv enn som Rs 2 millions pou tretman medikal. Se gras a la zenerozite bann Morisyen ki tipti tifi la inn kapav al dan lil ser le 26 Juin dernie.

Amy Fanny inn subir katriem intervansyon medikal le 6 Aout. Li finn otorize pou kit sant ospitalie me li bizin al lopital toulezour pou so bann tretman.

Malgre bann o ek ba, so lasante pe ameliore. Apre tou saki li finn pase, tipti Amy gard so sourir san plinyin, so antouraz afirme.

Comments

comments