Trèfles, Rose-Hill: Vickesh Nookanah, 20 An, Mor Swit A Enn Overdoz

“Mo pa ti kone mo garson dan sintetik ek mo pa ti konn so bann frekantasyon. Monn bien surpri par sa,” mama Vickesh Nookanah dir. Samdi dernie, lekor sa zen zom la inn retrouve par lapolis Stanley dan enn lakaz abandone dan Trèfles.

Dapre lotopsi ki finn pratike par medsin lezist, Dr Prem Chamane, dese-la finn arive akoz enn oedem pulmoner. So mama, Anju, revele ki li pa ti lakaz kan li finn aprann sa move nouvel-la.

Mo pa konpran

“Mo ti dan Flic-en-Flac kan mo frer inn dir mwa kinn retrouv mo garson dan enn lakaz abandone. Ti ver trwa zer. Monn fer demars gengn enn transpor pou mo vinn lakaz.” Vickesh ti so gran garson. Li less deryer li enn ser ek enn frer.

Granmer Vickesh, ki devaste par lapert so ti garson, konfie ki li ti pe viv kot li depi lamor so papa.

“Li ti pe ress kot momem laplipar letan. Zame monn konn li move, mo pa konpran kinn ariv li. Dernie fwa mo ti zwen li, li ti vinn kot mwa avan Rakhi pou aste linz. Depi sa mo pann trouv li,” li revele.

Comments

comments