[Video] Ansyin Stasyon Lapolis Trou-Fanfaron Pran Dife

Enn insandi finn deklare dan ansyin stasyon lapolis Trou-Fanfaron azordi tanto, Lindi le 14 Aout, dan Port-Louis. Dife-la inn propaze ver 17hr40.

Video:

Bann ponpie finn al sur plas. Sa sen-la finn atir latansyon publik ki finn aprose pou guet dife-la bril batiman-la konpletman.

Comments

comments