[Video] Lamizer Nwar: Bann Lafami Ki Pa Pe Kapav Sorti Depi Sa Lanfer La

Si lamizer pa enn vis, se enn klou ki finn bien rive. Inside News finn al konstat sitiasyon bann lafami ki viv dan enn povte absolu ek extrem.

Paret ki developman pa finn tous sa bann Morisyen la ki viv a Bananes, enn ti kwin ki boukou dimoun pa kone dan Grand-Port.

Vwasi reportaz detaye sa kalver la.

Video:

Comments

comments