Dekouvert Lekor Lara Rijs: Sahib Meerhossen, Vizil Ek 55 An, Inkulpe Pou Meurt

Apre sa makab dekouvert lekor Lara Rijs Lindi le 14 Aout dan Pereybère, enn sispe finn arete. Se enn vizil ki ti afekte dan sa blok apartman-la – AO Résidence de Luxe, dan domisil viktim-la.

Enn akizasyon provizwar asasina inn retenir kont Sahib Meerhossen, 55 an, vizil ki ti an servis Dimans aswar le 13 Aout 2017. Li pou konparet divan lakour Pamplemousses Mardi le 15 Aout dan lamatine.

Se gras a sertin informasyon ki finn interpel vizil-la. Anfe, sa abitan Plaine-des-Roches-la ti dernie dimoun pou trouv viktim-la, ek li finn rakonpagn li so apartman ver 23hr. Bann anketer inn vizionn bann zimaz kamera surveyans ek inn sezi DVR-la.

Loading...

Viktim-la ti ena doub nasyonalite sud-africaine ek suisse. Lara Rijs inn retrouve dan so domisil avek enn antay profon lo so likou. Se so bann koleg travay ki ti vinn pran so nouvel kinn trouv li alonze lo so lili dan enn lamar disan, mwatie nu. Pa ti ena oken tras lut dan apartman-la.

Enn tigit apre 15hr Lindi le 14 Aout, lapolis Grand-Baie inn informe lo sa dekouvert-la. Imediatman, enn lekip mene par sef inspekter Toolsy Greedharee finn al sur plas, swivi par bann zom inspekter Shivanand Jodhoa par Criminal Investigation Dividion (CID) Grand-Baie.

Bann teknisyin lapolis siantifik inn chek sa sen krim-la pou rod bann indis. Zot finn osi efektue bann prelevman pou fer analiz. Dr Sudesh Kumar Gungadin, sef departman mediko-legal lapolis, inn answit pran rele ek inn efektue enn premie lexamin lekor-la.

Lekor finn finn answit transporte lamorg lopital Victoria, Candos, pou otopsi, ki finn pratike gramatin. Enn lisyin renifler finn osi apele an ranfor.

Dapre bann premie indikasyon bann anketer, mobil sa meurt-la pa enn vol. Pena oken sign lut dan apartman viktim-la. Ipotez privilizie se sud-africaine la ti tousel kan so prezume agreser inn atak li.

So telefonn seluler toutfwa introuvab. Dan kote mediko-legal, zot dir ki dese-la remont dan lasware Dimans le 13 Aout 2017.

Lara Rijs ti pe travay kom operation manager pou konpagni Geneva management Group. Li ti Moris depi trwa mwa.

Comments

comments