Meurt Lara Rijs: Retrouv Tras Disan Lo Vetman Ek Soulie Salim Meerhossen

Gran developman dan lanket meurt Lara Rijs. Bien ki prinsipal sispe, Salim Meerhossen, finn dir li pa inplike ladan, enn perkizisyon mene par bann anketer dan lakaz vizil-la azordi, Mardi le 15 Aout, inn donn enn lot tournan dan lanket.

Bann tras disan finn retrouve lo vetman ek soulie Salim Meerhossen. Bann vetman ek soulie-la ti ansanglan ek inn anvwaye a Forensic Science Laboratory (FSL) pou fer analiz.

Sa abitan Plaine-des-Roches-la finn osi konparet lakour Mapou Mardi. Li finn provizwarman inkulpe pou meurt. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte, Salim Meerhossen inn rekondwir dan selil polisiyer.

Salim Meerhossen, 55 an, travay kom vizil apartman G3,  AO Résidence de Luxe 2 Futures dan Grand-Baie. Apartman kot viktim-la ti pe loze depi kat mwa. Lara Rijs, 32 an, finn retrouve dan enn lamar disan lo so lili ek li ti lamwatie nu, Lindi le 14 Aout.

Dan enn korepondans, Dave Elzas, Chief Executive Officer konpagni Geneva Management Group, kot Lara Rijs travay, deklare ki group-la finn soke ek atriste par so dese.

Comments

comments