Ravi Rutnah: “Ki Ena Pa Bon Ladan Si L’Inde Finans Nou ?”

“Nou ena blood relation extraordiner ek lind.” Deklarasyon depute Ravi Rutnah, Mardi le 15 Aout, pandan enn konferans depres anmarz 70 an lindepandans lind, ki finn selebre azordi. Parlmanter-la pa finn ezite pou koz lo gran peninsul.

Apart batay ki lind finn amene pou so lindepandans, Ravi Rutnah finn osi rapele ki samem pey pe finans Moris dan plizir proze.

Rélasion Lind-Moris inbatab sa. Lind ed nou et premié minis indien finn konpran ki pou Moris évolue, nou kont an gran parti lor zot zénérozité,” linn fer resortir.

Le projet du Metro Express n’aurait pas été possible sans le financement de l’Inde. Elle nous considère comme son petit frère.” Li finn osi sit led ki lind finn done pou bann developman dan Agalega.

“Ki éna pa bon ladan si Lind finans nou ? Aujourd’hui nous pouvons difficilement nous approcher d’Agalega. Qu’il y a-t-il de mal à faire une nouvelle jetée et une nouvelle piste d’atterrissage ?” 

Depute-la panse ki Agalega pe develope dousman dousman, ek sa lil-la pou kapav akeyir bann tourist ek bann onstriksyon lotel ‘sink, sis, set zetwal li posib. Nou kapav progrese ansam avek lind.”

Comments

comments