Résidence Barkly: Li Ti Porte Disparu. Zot Pa Pou Kwar Kot Natacha Inn Pass Lanwit.

Bann pros Natacha Lambeau soulaze. Sa abitant résidence Barkly, Beau-Bassin, ki ena 35 an, ti porte disparu depi Dimans le 13 Aout. Apre enn depozisyon stasyon lapolis Rose-Belle, zen fam-la inn finalman retrouve Lindi le 14 Aout.

Lavey, madam-la ti avek so papa dan lokalite pou fer shopping ek finn al legliz. Malerezman, Natacha Lambeau, ki soufer bann troub mantal ek ki gengn bann difikilte pou exprim li mem, inn disparet pandan sa sorti-la. Li fer resortir ki li finn pass lanwit dan enn supermarse ki trouv dan Rose-Belle.

Loading...

Cynthia Lambeau, belser zen fam-la, rakonte ki li ek so papa inn kit lakaz ver 8hr. “A enn moman, mo boper inn rant dan enn magazin me li pann remarke ki Natacha pa ti akote li. Se plitar, kan li ti pe retourne ki li finn konstat so labsans,” li rakonte.

Inn rod li partou

“Li finn rod li dan tou magazin me pa finn retrouv li,” Cynthia Lambeau azoute. Se alos ki so papa inn al sinial disparisyon so tifi stasyon lapolis Rose-Belle. Bann polisie inn koumans fer so resers me pa finn trouv li.

Belser-la indike ki so boper inn rant lakaz ver 21hr30. “Tou lafami ti trakase. Nou pa finn ferm lizie antie lanwit,” li dir. Lindi le 14 Aout, enn nouvo resers inn organize pou retrouv Natacha Lambeau. Bann manb lafami finn al Rose-Belle ver 6hr. Se finalman ver 14hr ki zot finn aprann kinn retrouv zen fam-la.

Natacha Lambeau ti egare dan supermarse kan li ti avek so papa. Li finn res dan batiman-la ek finn sorti so landimin gramatin kan bann laport finn ouver. Se enn pasan ki finn rekonet li dan enn morselman lokalite-la. Bann manb lafami ti poste bann mesaz ek so foto lo rezo sosio. Ek boukou dimoun inn partaz sa bann ‘posts’-la.

Par ayer, de ka disparisyon finn siniale avek lapolis. De adolesan ki ena 12 ek 14 an porte mankant depi le 22 Juillet. Enn-la enn abitant Plaine-Magnien ek lot-la enn abitant Grand-Port.

Comments

comments