[Video] Meurt Lara Rigs: “So Rob Ti Releve Ek So Culot Lo Zenou”

Se ver 4hr ki bann polisie Grand-Baie inn penetre dan lapartman lara Rigs dan Residence de Luxe ki trouv dan grand-Baie, Lindi le 14 Aout. Kan zot inn rant dan so lasam, zot inn fer sa terib dekouvert-la. Lekor sa zen fam-la ti lo lili avek enn lamar disan. So rob ti releve ek so culot lo so zenou.

Bann polisie pa finn tarde pou remarke ki viktim la ena enn profon antay lo so likou ek enn blesir onivo so vant. Pena oken dout, li finn viole avan egorze. Ena enn fe intriguan dan sa zafer-la ki pa finn ena oken tras lute. Tou fer kwar ki viktim-la ti konn so asasin.

Loading...

Bann limie Criminal Investigation Division (CID) Grand-Baie mene par inspekter Jodhooa ek bann serzan Ragoonundun ek Moorootia finn al sur plas lo vites.

Dapre enn sours pros avek bann anketer, viktim la ti sou moman so agresyon. Dese-la remont a lavey, ver minwi. Enn lot fe troublan, so telefonn portab inn disparet. Se akoz samem pa finn gengn kontak avek viktim-la lo telefonn.

Enn parmi so bann kamarad, enn resortisan sud-africain ki finn al sur plas apre ki li finn aprann sa terib nouvel-la, inn konfie avek bann anketer ki Lara Rigs ti dan konpagni enn group kamarad lavey.

Zot finn depoz zen fam-la dan lantre so konplex. Se enn vizil ki finn akonpagn li ziska so apartman. Li ena 55 an ek finn antandu par bann zom SP Luciano Gerard depi Major Crime Investigation Team ek bann anketer CID Grand-Baie.

Video:

ASP Devanand Reekoye, surintandan Cally, finn al sur plas dram-la. Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chief Police Medical Officer, finn ariv enn tigit letan apre. Kadav viktim-la finn kondwir ziska lamorg lopital Jeetoo ver 19hr30.

Dapre SP Cally, viktim-la, ki dorizinn sud-africaine, finn ariv Moris trwa mwa desela ek ti pe viv tousel. Enn zafer aswiv…

Comments

comments