[Video] Vol Dan Petite-Rivière: “Lapolis Inn Rass Seve Mo Mari,” Karishma Dir

“Bann polisie finn aras bann dreadlocks lo latet mo misie. Li ti pe soufer avek douler,” Karishma dir, madam Benny Iranah. Sa mama enn lafami-la inn port plint pou brutalite polisiyer.

So depozisyon inn fer swit a enn landing bann manb groupman intervansyon lapolis Morisyenn, Special Support Unit ek brigad antidrog kot lafami Iranah Lindi gramatin le 14 Aout, dan Petite-Rivière.

Loading...

Bann polisie-la finn aret Benny Iranah ek so de frer, Kelly ek Aljojah, ki zot soupsone pou kokin enn lasen lor. Pandan sa alterkasyon-la, dapre Karishma, bann polisie finn aras so misie so bann dreadlocks depi so latet avan donn li bann kou partou.

Video:

“Bann polisie-la inn fer irupsyon dan nou lakaz ver 03hr50, san prezant oken dokiman. Zot inn kraz vitre ek inn devir lakaz anba lao,” Karishma rakonte, ki alegue zot inn malmen zot.

“Enn polisiyer finn aras mo zanfan depi mo lebra. Li ti pe plere avek gro larm,” zen fam-la dir dan koler.

“Pou aret trwa dimoun dan enn lakaz, finn ena rezistans ek tirayman.”

“Sa ti enn travay difisil pou bann polisie pou met lamin lo trwa frer-la,” enn responsab selil komikasyon lapolis replike. “Nou less bann institusyon konserne ankete lo sa bann aleguasyon brutalite polisiyer-la,” zot indike.

Comments

comments