Abu Sexuel Lo Miner: Bann Internot Idantifie Enn Lasam Lotel

Sa nouvel-la pe fer buzz lo rezo sosio. Lasam enn rezidans, ki situe dan louest Moris, finn idantifie par bann internot, apre ki enn lapel finn lanse par office européen de police criminelle, lo web. Pou koz: se dan sa pies lamem ki miner an kesyon finn abuze sexuelman.

Loading...

“This is a hotel room. Do you know which one ? This info can help police solve a child sexual abuse case,” nou kapav lir lo anons an kesyon. Bann informasyon pou bizin answit kominike lo sa ladres swivan-la: europol.europa.eu/stopchildabuse

L’express finn al dan letablisman an kesyon yer, Mardi le 15 Aout. li situe dan Rivière-Noire, pre kot stasyon lapolis. Partou kalm laba. Pa finn trouv oken rezidan. Laport ti ouver ek pena oken vizil par laba.

Solisite pou enn reaksyon, enn responsab sa rezidans-la dir ki finn fer erer. “Mo pa okouran ki ena enn ka isi. Oken klian pa finn fer plint pou sa zafer-la kot nou,” linn explike. De so kote, Interpol Maurice afirme ki zot pa okouran sa zafer-la, ni ena oken dosie relatif.

Comments

comments