Baie-du-Tombeau: Aret Enn Zom Avek 21 Doz Eroinn

Enn parti ti destine pou so konsomasyon personel. Ek enn parti pou fer lavant. Azordi, Merkredi le 16 Aout, Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) Plaine-Verte inn met lamin lo Jeran Rex Perrine. Sa abitan Baie-du-Tombeau-la ti ena dan so posesyon 21 doz eroinn.

Brigad antidrog finn al Baie-du-Tombeau apre ki zot finn resevwar bann informasyon prealab lo Jeran Rex Perrine. Kan bann limie inn koste pre avek li, li finn balans enn kolis ki ti ena ladrog ladan.

Zom-la finn arete. Li pankor subir enn interogatwar. Sa abitan Baie-du-Tombeau-la inn retenir servis Me Hurhangee.

Comments

comments