Insandi Dan Poudre-d’Or: Enn Zom Mor Karbonize

Li finn konn enn fin atros. André Villiers Pierre Louis, 85 an, inn rann lam azordi, Merkredi le 16 Aout. Sa vie misie-la inn mor karbonize apre ki so lakaz, ki trouv dan Poudre d’Or, inn pran dife.

Se ver 20hr ki sa insandi-la finn eklate. Ver 22hr, bann saper-ponpie Piton ti pe touzour esay metriz bann laflam.

Bann polisie Poudre d’Or ti egalman sur plas. Zot inn ouver enn lanket pou determinn koz sa dife-la.

Comments

comments