Li Ankouraz Viol So Madam: Li Kondane Prizon, Li Anvi Retrouv Liberte

Li finn less so madam viole dan so lasam dormi ek finn kondane pou konplisite viol.

Sa zom-la anvi retrouv liberte malgre sa. Zafer-la finn apele divan mazistra Vijay Appadoo dan lakour intermediyer azordi, Zedi le 17 Aout.

Deba otour so mosyon pou remiz an liberte finn ranvwaye pou le 4 Septam akoz avoka parke inn briye par so labsans.

Bann fe-la remonte a 2008. Kondane-la ek so kamarad zot kamarad bwar. Enn bon zour, li finn ankouraz so kamarad pou viol so fam dan so lasam dormi. Arete, li finn rekonet koupab anba de akizasyon ‘aiding and abetting the author of a crime.”

Zizman finn proklame dan lakour intermediyer le 27 Juin me kandane-la finn interzet lapel par biais so avoka, Me Sanjay Buckhoree.

Comments

comments