Meurt Lara Rijs: Sahib Meer Hossen Partisip A Enn Rekonstitusyon Defe

Vizil Sahib Meer Hossen inn partisip a enn rekonstitusyon defe Zedi le 17 Aout. Prinsipal sispe dan meurt Lara Rijs pou bizin klarifie plizir pwin avek bann anketer Major Crimes Investigation Team.

Lot kote, lapolis pa ankor akord otorizasyon a Dr Satish Boolell, ansyin medsin lezist lapolis, pou inspekte lie krim-la. Lafami viktim-la inn retenir so servis pou gengn akse a rapor mediko-legal.

Kadav Lara Rijs, 32 an, finn retrouve dan enn lamar disan lo so lili dan apartman ki li ti pe reste dan Grand-Baie, Lindi dernie. Zen fam-la ti dan moris depi kat mwa ek ti pe travay pou Geneva Management Group.

Comments

comments