Sébastopol: Enn Bis Transform An ‘Champ De Bataille’ Apre Ki Zot Refuz Pey Zot Tiket Bis

Lamwit terer dan Lesur, Sébastopol kot bann pasaze enn bis individuel finn malmene ek agrese par enn group nervis. Sa zafer-la ena twal defon refu sertin zen pasaze pou pey zot tiket bis.

Défi Quotidien inn rekeyir temwaniaz trwa zen abitan Bel-Air. Zot de frer ki ena 18 ek 14 an, ek zot kouzin ena 15 an. Sa trio-la ti al, Mardi le 15 Aout, a enn fancy-fair dan Rose-Hill. Lo simin retour, zot inn mont dan enn bis individuel. Zot inn regle zot tiket, me zot inn konstate ki enn group zenes pa finn peye.

Bis-la inn kontinie roule me personn pa ti doute ki pe atann zot divan. An efe, dan le paraz Lesur ver 19hr10, bis-la inn aret sek. Sink zom inn rantre ek inn rod tou saki pa finn pey zot tiket ek demann zot pou peye. Zot inn interpel bann pasaze-la enn par enn.

Parmi, ti ena bann fam avek zot zanfan an deor, lezot zom arme ti pe atann osi. Tansyon finn monte kan sertin vwayazer inn koumans rebel. Sertin finn forse pou mem kit bis-la ale. Zot inn viktim group zom ki ti arme avek gourdin ek sab.

“Nou finn bizin sove pou sap nou lavi paski bann zom-la ti dan koler,” Sebastian konfie. “Me enn lot group ti pe atann nou pli divan pre kot lakrwaze.” Komiser lapolis ek National Transport Corporation finn sevi.

Comments

comments