Trafik Ladrog: Li Kondane Pou Pey Rs 85 000 Lamann

Li finn konparet divan mazistra Pranay Sewpal yer, Merkredi le 16 Aout. De sarz finn retenir kont li, notaman ‘drug dealing’ ek ‘possession of cannabis for the purpose of distribution.’

Jerome Tibert inn toutfwa demanti ki li inplike dan trafik ladrog me li finn avoue ki li ti ena dan so posesyon gandia pou so prop konsomasyon. Valer ladrog-la estime a Rs 36 882.

Lakour inn pran not ki akize-la inn pled koupab ek inn korpere avek lapolis pandan lanket. Deplis, li ena enn kazie zudisiyer vierz. Jerome Tibert ekop enn lamann Rs 75 000 pou trafik ladrog ek Rs 10 000 pou posesyon gandia pou distribue.

Comments

comments