[Video] Ekoute Saki Navin Unnoop Ena Pou Dir Lo Bann Politisyin Dan Moris

Dan enn interview avek Inside News, Navin Unnoop, prezidan Voice Of Hindu, finn donn so lopinyon lo parsyel no. 18. Pou li, sa eleksyon-la ‘pa pou ena oken linportans pou developman nou ti zil’.

Par kont, li dir ki pou lemoman, VOH an mod atant ek par laswit zot pou pran enn desizyon lo zot stratezi.

Linn fer komanter lo fleo ladrog ek komisyon danket lo ladrog, Navin Unnoop dir ki li pe swiv sa sitiasyon-la byin pre. Li afirme dayer ki li kont pou al depoz divan ex-ziz Paul Lam Shang Leen.

Sa zom for pou VOH-la deplore ki ‘sertin politisyin pe rod destabiliz sistem ki anplas…’ Navin Unnoop trouve ki li regretab boukou personn pe tir kapital politik lo problem ladrog dan Moris.

Video:

Li finn osi evok lasitiasyon dan l’Escalier. Li afirme ki se ‘gras a lintervansyon VOH, sitiasyon-la inn retourn normal.”

Comments

comments