[Video] Lo Otorout M1: Enn Pwa-Lour Fer Plis Ki 100km/hr

Se pa enn tournaz fim ki zot pou guete-la. Ankor mwins enn kours pourswit. Lo sa video-la ki enn internot finn anvwaye, zot pou kapav trouv enn kamion-kontener ki pe roul extra vit lo otorout Pailles an direksyon Port-Louis.

Video:

Linternot inn realize ki limit otorize pou enn pwalour se 60 km/hr ek sanla ti pe fer 100km/hr.

Comments

comments