Atansyon Lepep: Si Sa Numero-la Telefonn Zot, Pa Pran!

Nou finn gengn plizir plint ek plizir dimoun inn poste sa numero-la lo group lo Facebook pou alert ek averti bann lezot. Se enn numero ki pe fer ‘missed call’.

Dapre informasyon ki nou finn gengne, si zot ‘call back’ zot kredi pou dedwir lo zot kont. Se enn ARNAK.

Nou pe prevenir lepep pa pran oken call depi bann numero parey ou pa ‘call back’. Sinon zot pou viktim enn arnak kredi. Enn lot personn inn osi averti nou ki banla kapav ‘hack’ bann informasyon lo zot portab osi.

Alos, nou dir publik pran zot prekosyon ek evit bann numero parey ki pe sorti depi lafrik. Pass sa mesaz-la ek partaz sa lartik la pou prevenir ot bann kamarad ek lafami.

Comments

comments