Lopital SSRN: Zot Pou Revolte Ki Enn Mama Inn Fer So Ti Bebe 18 Mwa

Enn ti bebe 18 mwa, viktim malnutrisyon, finn admet swin intansif lopital lenor depi le 14 Aout. So leta lasante inkietan.

Nourison-la, ki finn gengn tuberkuloz, ti malnouri ek finn mank plizir randevou lopital. Le 5 Desam, mama ti bebe-la ti averti ki li bizin regulie pou so bann randevou mediko.

Me an Zanvie, pediat ti bebe-la inn inform Child Development Unit ki mama-la finn ankor enn fwa pa amen so ti bebe dan randevou lopital. Bann ofisie inn esay rant an kontak avek bann paran me pann resi.

Zot finn aprann ki zot inn sanz ladres ek zot telefon portab ti teign. Mem zot bann pros pa kone kot zot pe loze exakteman. Lapolis, egalman solisite dan sa zafer-la, pe swiv sa depre.

Comments

comments