Taxi ek van maron: Bann Pasaze Pou Bizin Pey Enn Lamann

National Transport Authority (NTA) pe kontinie lute kont bann van ek taxi maron. Bann pasaze osi dan vizer sa institusyon-la.

Zot pou biento gengn enn ‘fixed penalty’ si surpri zot pe vwayaz dan enn veyikil ki pe opere ilegalman. Se samem ki Kaushik Reesaul inn deklare pandan enn konferans depres azordi apremidi, Vandredi le 18 Aout.

Dapre komiser NTA-la, plizir operasyon ‘crackdown’ finn mene depi 2-3 mwa an kolaborasyon avek lapolis pou trak bann veyikil-la.

Dan wit mwa, pa mwins ki 1243 kontravansyon finn servi. Gran mazorite parmi sa bann kontravansyon-la konsernn bann van ek taxi maron.

“La loi exige que les passagers soient emmenés au poste de police pour établir s’ils ont payé le trajet. Par contre, on servira des ‘fixed penalties’ sur-le-champ. On veut augmenter le nombre d’autobus.

On va cependant réorienter les autobus en fonction du trajet du Metro Express. On travaille sur toutes les lignes pour modifier les routes existantes,” Kaushik Reesaul explike.

Comments

comments