[Video] Li Ansint Laz 12 An: “Mo Boper Sanju Ti Promet Pou Marye Avek Mwa”

So kosmar inn koumanse an mwa Mars sa lane-la pandan so vakans skoler. Se sa moman lamem ki Sanju Bissessur (so boper), ki finn profit labsans so mama, inn abuz li sexuelman.

Tifi-la ki finn konfie a Inside News rakonte ki sa zen zom-la inn promet pou marye avek li. Li finn admet lopital, ek finn aprann ki li ansint 12 semen.

Video:

Akonpanie avek enn ofisie CDU, tifi-la finn al stasyon lapolis Piton. Li finn fer so bann revelasyon suze so boper, zom ki viv an konkubinaz avek so mama 43 an, depi anviron trwa zan.

Comments

comments