[Video] Poudre D’Or – Enn Misie Mor Brule: So Garson Rakont Zour Dram-la

Merkredi le 16 Aout: 20hr45. André Pierre Louis (84 an), enn abitan Poudre d’Or inn leve brit depi so somey par enn lafume epe.

Kan linn ouver lizie, li finn orifie pou trouv so lasam dormi pran dife. Viktim-la inn esay sorti me li finn tonb san konesans avan mem gengn letan ouver laport-la.

Video:

So garson ki abit lo letaz, rakonte ki finn ena enn koupur elektrisite. Kan li finn desann anba pou guet sitiasyon, li finn gengn enn surpriz pou konstate ki ena enn insandi dan lasam so papa. Li finn esay, li dir, ouver laport-la me li ti bloke depi andan.

Comments

comments