[Video] Quatre-Bornes: Li Agres So Belser Akoz Enn Zistwar…

Prema (prenon fiktif) pa pou blie saki finn arive avek li Merkredi le 16 Aout. Sa zen fam-la ti pe al travay kan Rajiv M., frer so misie, finn koumans atak li.

Sa zour-la, ver 06hr30 dan La Louise, Quatre-Bornes, Prema finn gengn plizir kou par so bofrer. Enn temwin ki finn prefer gard anonima inn anvway nou enn video sa agresyon-la.

Nou kapav trouve ki Prema ki pre kot enn portay kan Rajiv M., trankilman, inn koumans donn li bann kou. Li finn answit donn li koupie ek inn mem pietinn so latet. Nou kapav tann bann kriye.

Misie Prema, ki port enn pull-over kouler rouz, esay defann so madam me pa finn kapav metriz so frer.

Video:

“C’est un voisin qui s’est interposé par la suite. Il a dû escalader le portail pour porter secours à Prema,” enn temwin okuler rakonte. Li explike ki se enn diskisyon familial: “C’est un conflit qui ne date pas d’hier. Rajiv M., qui habite dans la même cour que sa belle-sœur, n’aurait pas apprécié que celle-ci ait mis des vêtements à sécher près de son lavoir.”

Dayer, Prema finn al stasyon lapolis Quatre-Bornes ek se koumsa mem ki li finn explik sa diskisyon ant so bofrer ek li. Dapre nou bann informasyon, Rajiv M. finn arete mem zour.

Apre ki li finn pass lanwit an detansyon polisiyer, li finn konparet divan tribunal Rose-Hill sou enn sarz provizwar agresyon. Li finn retrouv liberte apre ki li finn fourni enn kosyon.

Comments

comments