Meteo: Pwena Gro Lapli Azordi, Samdi le 19 Aout

Pandan lamatine Samdi le 19 Aout, pou ena lapli inpe partou dan lil. Se samem ki servis meteorolozik Vacoas inn prevwar.

Rezon: bann niaz pe apros nou rezyon par lest. Bizin osi atann bann peryon niaze tar dan lanwit avek bann avers surtou lo plato santral ek bann versan Est ek Sud.

Tanperatir pou vinn 23°C lo bann oter ek 28°C lo litoral. Tanperatir minimal kapav vinn 14°C lo plato santral ek 19°C lo litoral.

Divan pou soufle depi lest a enn vites 25 km/hr avek bann pwint 50 km/hr dan bann landrwa expoze. Lamer pou azite odela resif. Bann sorti an mer dekonseye.

Tou publik averti ek nou demann zot pran bann prekosyon neseser lamer ek osi lo larout ki kapav glisan.

Comments

comments