[Video] Pravind Jugnauth Ankoler Avek Lapres “Mo pou kass zot lerin”

Premie minist ki finn intervenir pandan enn fonksyon dan so sirkonskripsyon finn montre so koler ankor enn fwa fas a lapres.

“Zot kontinie ekrir, mem pena naryin. Azordi tou dimoun exper lo Metro Express. Lo komisyon danket zot inn bien ekrir lo Roubina Jaddoo. Zot inn dir ki Ravi Rutnah so madam so tretman inn peye par gouvernman, tousala foss! Zot ekrir mem”

Video:

Pravind Jugnauth finn osi demann Navin Ramgoolam pou ‘al guet twa dan laglas’ ek pou nepli donn leson.

Comments

comments