[Video] Roche-Bois: Li Kokin Plizir Fwa Ek Lapolis Pa Pe Fer Naryin

Enn parmi nou bann fans inn anvway nou enn video kot nou trouv enn personn kokin 2 batri kamyon avan sove lo so motosiklet. Sa pa premie fwa li vinn kokin kot sa viktim-la. Sa dernie vol-la inn arive Vandredi le 18 Aout ver 16hr.

Nou viktim dir ki plizir fwa sa voler-la inn kokin kot li ek li finn al guet CID avek bann video. Me ziska ler zot pankor gengn voler-la ek yer li finn komet ankor enn vol. Li finn kokin so 2 batri kamyon avan sove lo so motosiklet.

Video:

Lo sa video-la zot pou trouv li pran bann batri-la ek sove:

Kifer CID pa pe fer so travay kouma bizin? Antouka, nou finn desid pou publie bann zimaz-la pou ki zot kapav vizyonn bann video-la ek esay donn nou informasyon lo sa voler-la.

Si zot konn li anvway nou enn mesaz lo nou paz ofisiel: Viral Moris lo Facebook. Zot mem kapav telefonn proprieter ek viktim-la lo 57740503. Mersi pou zot led lepep.

Comments

comments