Pamplemousses: Asha, 28 An Ek Polisiyer “Polisie-la Larg Bouton Mo Uniform Avan…”

Enn polisiyer, Asha* (non fiktif) ek 28 an, inn depoz enn plint kont so koleg polisie pou atanta a lapuder avek CID Pamplemousses. Li alegue ki zot ti an servis pandan ‘second shift’ stasyon lapolis dan lopital lenor kan polisie-la inn esay abuz li an Juin dernie.

Li ena 28 an ek ena 5 an lexperyans dan lafors polisiyer ek sa Woman Police Constable (WPC) la dir ki li anvi raport sa ka-la Human Rights Commission si pa pran oken aksyon.

Loading...

Dan so plint, zen fam-la, aktuelman afekte dan stasyon lapolis lenor, dir li finn afekte moralman. Li rakonte ki li ti an servis dan Casualty Ward kan enn parmi so bann koleg inn apros li ek inn demann li pou akonpagn li fer enn verifikasyon alantour lopital.

Li azoute ki enn 50m pli lwin, konstab-la inn demann li pou asiz akote li lo enn ban. Se la, li dir, ki li finn demann li pou anbras li.

Polisiyer-la dir li finn repouss so bann lavans, me konstab-la inn koumans tripot li apre ki li finn blok so de lamin. Dapre so bann dir, li finn imobiliz li a de repriz ek inn obliz li pou mont lo li.

Polisiyer-la explike ki li finn finalman resi sove. Li finn retourn dan so post. Le 19 Juin, alos ki li ti pe fer trwaziem shift, polisie-la inn re fer li bann lavans. Li alegue li finn mem deboutonn so uniform lapolis.

Zen fam-la dir ki madam prezume agreser la egalman enn polisiyer ek li travay mem landrwa.

Dan so plint, polisiyer-la dir ki sa akt-la pa bizin res san oken punisyon ek se enn ‘arrestable offence’. Li kont pou fer enn plint Human Rights Commission si naryin pa fer.

Comments

comments